Monday, 25 September 2017

TMTCLU...! ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கான...!
கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் தர்ணா......!
போராட்டம் குறித்த...! சுற்றறிக்கை...!


ஒப்பந்த ஊழியர்களின்...! கோரிக்கைகளில்...! 
நியாயம் கிடைத்திட...! கோரிக்கைகளை...! நடைமுறைப் 
படுத்திட....................! செப்டம்பர் 26 கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் 
மற்றும் அக்டோபர் 04 தர்ணா போராட்டத்திற்கு......! 
தயாராவோம்...! தோழர்களே...!

No comments:

Post a Comment