Monday, 5 March 2018

NFTE-ன்., 5-வது அகில இந்திய மாநாடு
அழைக்கிறது - அமிர்தசரஸ்


   The Harmandir Sahib of Amritsar

நமது NFTE பேரியக்கத்தின் 5-வது அகில இந்திய மாநாடு
2018 மார்ச் 14, 15 மற்றும் 16
குருநானக் பவன் - அமிர்தசரஸ் - பஞ்சாப்

தங்கக்கோவில் நகரிலே...!
தங்கத்திற்கு நிகரான சங்கத்தின்...!
செங்குருதியில் சிவந்த தியாகப் பூமியிலே...!
செங்கொடி சுமந்த இயக்கத்தின்...!

வீரம் விளைந்த மண்ணிலே...!
அஞ்சாதே...! போராடு...!
என...! நெஞ்சில்...!
வீரத்தை...! விதைத்த...! இயக்கத்தின்...!
  
சரித்திரப் புகழ் பெற்ற நகரத்திலே...!
சரித்திரத்தின் மாநாடு...! ஆம்...! 
NFTE-ன்., 5-வது அகில இந்திய மாநாடு...!

அழைக்கிறது அமிர்தசரஸ்......!
ஆற்றலோடு புறப்படு..........! 
ஆர்ப்பரித்து புறப்படு...!

No comments:

Post a Comment